Kde a jak nás můžete kontaktovat

pro nové zákazníky:

pro stávající zákazníky:

fakturační údaje:

Instant Solutions s.r.o.
Hvozdná e.č.39
76311 Zlín 11
Výpis z obch.rejstríku ved.Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46840
IČO 26942496
DIČ CZ26942496
Peněžní ústav : FIO banka, a.s.
Číslo účtu/kód : 2100136019/2010

background image