Řešení na míru

Nabízíme ucelené řešení problému, ne pouze vývoj software. Zajistíme všechny související záležitosti jako hosting systému, školení zaměstnanců, helpdesk pro dotazy a v neposlední řadě integraci do vašich stávajících systémů.

Vývoj na míru je obvykle zdlouhavý a nákladný proces. Naše řešení jsou proto postavena na vyzkoušených a rozšířených frameworcích (OpenXava, Orbeon Forms, ...), anebo vycházejí z předpřipravené opensource  platformy (CRM vTiger, DMS SeedDMS, ...).

Zde jsou uvedeni někteří naši zákazníci, kteří si u nás nechali vytvořit řešení na míru:

background image