Životní cyklus projektů ve velkých firmách

V běžné velké firmě je pro projekt zákazníka přiděleno několik pracovníků různých profesí, většinou ne na plný úvazek, neboť zárověň pracují na více projektech. To znamená, že tento zdánlivě velký tým má značnou potřebu vnitřní komunikace a interní dokumentace, za kterou pochopitelně zákazník zaplatí. Častá komunikace (interní i vůči zákazníkovi) pomocí dokumentace vede nezřídka k tomu, že zákazník na konci vývoje nedostane to co by chtěl a potřeboval. Navíc velké firmy mají své hotové produkty, které se snaží prodat svým zakazníkům pod heslem "náš produkt řeší VŠE". Obykle se ale množina všech řešených problémů nekryje s problémy zákazníka.  Nebo jsou tyto firmy certifikovanými partnery jiné, ještě větší společnosti, která disponuje podobným produktem. To vede k tomu, že zákazník často obdrží zastaralý kus software, který byl původně určen k úplně jinému účelu a jeho modifikace k potřebám zákazníka byla možná jen do určitých mezí. Po skončení projektu zákazník záhy zjistí, že takto vzniklá omezení jsou pro něj kritická, nicméně vzhledem k vysokým dřívějším investicím do licencí onoho "všeřešícího" produktu by bylo rozloučení s ním velmi bolestné. Nadále pak zůstává u původního dodavatele, i když je s ním velmi nespokojen. Dalším problémem u velkých firem je chybějící personální kontinuita nutná pro další rozvoj. Vzhledem k častým přesunům zaměstnanců mezi velkými firmami si můžete být prakticky jistí, že za těch pár let už v takové firmě nebude člověk, který pracoval na zavádění vašeho systému. To se vám opět značně prodraží. Tyto skutečnosti jsou realitou, se kterou jsme se setkávali v praxi každý den. Proto jsme založili Instant Solutions.

Udržitelný rozvoj vám zajistí pouze Open Source software, který vám dává v případě nespokojenosti možnost rychle odejít od stávajícího dodavatele a najít si na trhu nového. Pro dostatečnou efektivitu rozvoje řešení v segmentu malých a středních firem je nutná personální kontinuita na straně dodavatele.

background image